Παρασκευάς Γεωργίου

Χημικός Μηχανικός, MBA, PhD

Ο Δρ. Παρασκευάς Γεωργίου είναι Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Βελτιστοποίηση ενεργειακών και βιομηχανικών συστημάτων με χρήση του μαθηματικού προγραμματισμού» στον Τομέα Διοίκησης & Οργάνωσης του Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Κατέχει Διδακτορικό Δίπλωμα από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) στην Επιχειρησιακή Έρευνα και τη Λήψη Αποφάσεων με εφαρμογή στον Ενεργειακό Σχεδιασμό. Είναι Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ και κάτοχος ΜΒΑ από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) & ΕΜΠ.

Διδάσκει τα μαθήματα «Επιχειρησιακή Έρευνα Ι», «Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ» και «Βιομηχανική Διοίκηση» στο Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, το μάθημα «Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» στο Τμήμα Χημείας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το μάθημα «Διαχείριση Έργων & Επενδύσεων» στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ). Έχει διδάξει τα μαθήματα «Επιχειρησιακή Έρευνα Ι», «Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ» και «Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων» στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, το μάθημα «Επιχειρησιακή Έρευνα» στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του ΓΠΑ και το μάθημα «Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων με Πολυκριτηριακές Μεθόδους» στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Υπήρξε συνδιδάσκων του μαθήματος «Οικονομική της επιχείρησης – Επιχειρηματικότητα» της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ και της θεματικής ενότητας «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων» του Πανεπιστημίου Πειραιώς και ΕΜΠ.

Έχει εργαστεί ως Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό στον Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας της Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ και ως ειδικός συνεργάτης στη Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας του ΕΜΠ. Διετέλεσε σύμβουλος Καινοτομίας στο Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) ενώ υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ).

Είναι εξωτερικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας και του Εργαστηρίου Ανόργανης & Αναλυτικής Χημείας της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ.

Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και του Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών.

Η ερευνητική του δραστηριότητα εντάσσεται στην επιστημονική περιοχή της Επιχειρησιακής Έρευνας, της Βελτιστοποίησης Συστημάτων και της Λήψης Αποφάσεων με εφαρμογές στους τομείς του περιβάλλοντος, της ενέργειας και της βιομηχανίας με χρήση μεθόδων και εργαλείων του Μαθηματικού Προγραμματισμού, της Πολυκριτηριακής Ανάλυσης και της Τεχνικοοικονομικής Ανάλυσης.

Συγχρόνως ασχολείται με τον σχεδιασμό εφοδιαστικών αλυσίδων βιομάζας-βιοκαυσίμων και με τον τεχνικοοικονομικό σχεδιασμό μονάδων παραγωγής σπάνιων γαιών από παραπροϊόντα βωξίτη. Ασχολείται με ζητήματα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας και είναι εμπειρογνώμονας σε ζητήματα «Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης» οργανισμών και επιχειρήσεων.

Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και του Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών.

Έργα

Διεθνή
 • Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο – ΕΝΕΡΓΕΙΝ, ΕΤΠΑ, 2013-2015 (Μέλος Ομάδας Έργου)
 • Adriatic IPA: Energy Sustainability for Adriatic Small Communities – Alterenergy, EE, 2013-2015 (ΜέλοςΟμάδαςΈργου)
 • Capacity Building of the State Agency for Energy Efficiency and Energy Conservation in Ukraine, Hulla& Co. Human Dynamics KG, 2014 (Μέλος Ομάδας Έργου)
 • Utilization of red mud as alternative resource of rare earths (REEs), II-VI Incorporated, 2014 (Μέλος Ομάδας Έργου, Τεχνικός Συντονιστής)
 • Development of methodology for the evaluation of a hydro-pumped storage power plant participating both in the Day-Ahead and Balancing Market mechanisms in Switzerland and European market in a medium-term horizon, EnerCoRD, 2011-2012 (Επιστημονικός Συνεργάτης)
 • Advancing Knowledge-Intensive Entrepreneurship and Innovation for Economic Growth and Social Well-being in Europe: AEGIS, 7th Framework Programme, 2010 (Μέλος Ομάδας Έργου)
 • CASES: Cost Assessment for Sustainable Energy Systems, ΕΕ, 6th Framework Programme (Μέλος Ομάδας Έργου)
 • The emergence of new industrial activities: Fusing services and manufacture, ΕΕ, 5th Framework Programme, 2005 (Μέλος Ομάδας Έργου)
 • SusTools – Tools for sustainability: Development and application of integrated framework, ΕΕ, 5th Framework Programme, 2004 (Μέλος Ομάδας Έργου)
 • Externalities of Energy: Extension of Accounting Framework and Policy Applications, ΕΕ, 5th Framework Programme, 2003-2004 (Μέλος Ομάδας Έργου)


Ελληνικά

 • Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ 2009-2014. Θεματική περιοχή: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014, 2013-2015 (Μέλος Ομάδας Έργου)
 • Διαμόρφωση και αξιολόγηση προγράμματος αναβάθμισης αστικού φωτισμού σε Δήμους, GlobalErgonManagementConsultants, 2013-2014 (Τεχνικός Συντονιστής, Μέλος Ομάδας Έργου, Τεχνικός Υπεύθυνος)
 • Τεχνικοοικονομική μελέτη μονάδας παραγωγής οξειδίου του σκανδίου από την ερυθρά ιλύ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΕ, 2012 (Μέλος Ομάδας Έργου, Τεχνικός Συντονιστής)
 • Δημιουργία Σχημάτων Πιστοποίησης. Εξειδικευμένη Κατάρτιση εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθ’ οδόν προς το σύγχρονο Δήμο (Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Αττικής), ΠΕΤΑ, ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» ΕΣΠΑ, (2011-2012) (Μέλος Ομάδας Έργου, Συντονιστής)
 • Έρευνα στις επιχειρήσεις για την πρόβλεψη των μεταβολών στα περιφερειακά παραγωγικά συστήματα και τις τοπικές αγορές εργασίας, ΣΕΒ, ΕΠ «Ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού-Προσανατολισμός στον άνθρωπο» ΕΣΠΑ, 2010-2011 (Μέλος Ομάδας Έργου)
 • Εξειδικευμένη Κατάρτιση εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών, καθ’ οδόν προς το σύγχρονο Δήμο. Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενέργειας και Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στους ΟΤΑ, με τη συμβολή των ΤΠΕ, ΠΕΤΑ, ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ’ ΚΠΣ, 2009 (Μέλος Ομάδας Έργου, Επιστημονικός Συνεργάτης, Τεχνικός Υπεύθυνος)
 • Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές δεξιότητες και Κατάρτιση σε προηγμένες δεξιότητες στη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Θεματική ενότητα: Διαχείριση Έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ΙΤΑ, ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ’ ΚΠΣ, 2009 (Μέλος Ομάδας Έργου, Επιστημονικός Συνεργάτης, Τεχνικός Υπεύθυνος)
 • Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τον υπολογισμό των συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων αξιολόγησης της Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής και υλοποίησή της, Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής, 2009 (Μέλος Ομάδας Έργου, Τεχνικός Υπεύθυνος)
 • Ενιαίο διαδικτυακό περιβάλλον ΟΤΑ για την παροχή υπηρεσιών προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις – Ψηφιακός Δήμος, ΚΕΔΚΕ, ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», 2008-2009
 • Αποτίμηση του εξωτερικού κόστους και οφέλους στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής, ΔΕΗ, 2006-2008 (Μέλος Ομάδας Έργου)
 • Ενθάρρυνση-Υποστήριξη Επιχειρηματικότητας Φοιτητών/Αποφοίτων ΕΜΠ μέσω Γραφείου Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων (Γραφείο Διασύνδεσης), ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γ’ ΚΠΣ, 2004, 2008 (Τεχνικός Υπεύθυνος)
 • Γραφείο Διασύνδεσης ΕΜΠ – Β’ φάση, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γ’ ΚΠΣ, 2007-2008 (Τεχνικός Υπεύθυνος)
 • Σχέσεις οργανισμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με και τοπικών κοινωνιών, SPEED Σύμβουλοι Ανάπτυξης, Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ν. Κοζάνης 2007-2011, 2007 (Μέλος Ομάδας Έργου)
 • Ανάπτυξη και Εισαγωγή Μαθημάτων Επιχειρηματικότητας και Συνοδευτικών Δράσεων στο ΕΜΠ – Ανάπτυξη Δικτυακής Πύλης (Portal), ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γ’ ΚΠΣ, 2004-2006 (Τεχνικός Υπεύθυνος)
 • Ενθάρρυνση επιχειρηματικών δράσεων, καινοτομικών εφαρμογών και μαθημάτων επιλογής φοιτητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γ’ ΚΠΣ, 2005 (Τεχνικός Υπεύθυνος)
 • Μελέτη αξιοποίησης και εφαρμογής ευέλικτων μηχανισμών του Πρωτοκόλλου του Κιότο σε επιλεγμένες χώρες της Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου, ΥΠΕΧΩΔΕ, ΕΕΑ, 2004-2005 (Μέλος Ομάδας Έργου)
 • Αναβάθμιση του προγράμματος σπουδών της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ με ένταξη της πληροφορικής ως συνιστώσας στα παρεχόμενα μαθήματα, ΕΛΚΕ ΕΜΠ, 2004 (Μέλος Ομάδας Έργου)

Δημοσιεύσεις

Περιοδικά

 • P. N. Georgiou, 2015. A bottom-up optimization model for the long-term energy planning of the Greek power supply sector integrating mainland and insular electric systems. Computers & Operations Research, Available Online
 • P. N. Georgiou, G. Mavrotas, D. Diakoulaki, 2011. The effect of islands’ interconnection to the mainland system on the development of renewable energy sources in Greek power sector. Renewable & Sustainable Energy Reviews 15/6, pp. 2607-2620
 • G. Mavrotas, D. Diakoulaki, K. Florios, P. Georgiou, 2008. A mathematical programming framework for the energy planning in services’ sector buildings under uncertainty in load demand: The case of a hospital in Athens. Energy Policy 36/7, pp. 2415-2429
 • Georgiou P., Tourkolias C., Diakoulaki D., 2008. A roadmap for selecting host countries of wind energy projects in the framework of the Clean Development Mechanism. Renewable & Sustainable Energy Reviews 12, pp. 712-731
 • Diakoulaki D., Georgiou P., Tourkolias C., Georgopoulou E., Lalas D., Mirasgedis S., Sarafidis Y., 2007. A multicriteria approach to identify investment opportunities for the exploitation of the Clean Development Mechanism. Energy Policy 35/2, pp. 1088-1099
 • Mavrotas G., Florios K., Georgiou P., 2006. Energy planning in buildings under uncertainty in fuel costs: The case of a hospital in Greece. Computer Aided Chemical Engineering 21, pp. 1735-1740

Συνέδρια

Διεθνή

H

 • Georgiou P., Mavrotas G., Diakoulaki D., 2009. Effective integration of environmental policy constraints into the long-term planning of the Greek power system. 11thConference on Environmental Science and Technology-2009
 • C. Tourkolias, P. Georgiou, D. Diakoulaki, 2008. Renewable Energy Sources penetration and its impact on the social costs of power generation. 3rd International Conference on Renewable Energy Sources and Energy Efficiency – ENERTECH 2008
 • G. Mavrotas, D. Diakoulaki, P. Georgiou, K. Florios, 2007. Energy planning in buildings under demand uncertainty using Multi-Objective programming and the minimax regret criterion: An implementation in GAMS. 22nd European Conference on Operational Research EURO XXII
 • G. Mavrotas, D. Diakoulaki, K. Florios, P. Georgiou, 2007. A mathematical programming approach in energy planning for Services’ sector buildings under uncertainty in load demand. Power Systems Modelling 2007 Conference
 • Diakoulaki D., Tourkolias C., Georgiou P., 2006. Treatment of uncertainty in the assessment of investment opportunities on wind energy in the framework of the Clean Development Mechanism. 19th Mini-EURO Conference / Operation Research Models & Methods in the Energy Sector (ORMMES 2006)
 • G. Mavrotas, K. Florios, P. Georgiou, D. Diakoulaki, 2006. A MOMILP model for hospitals energy rehabilitation handling uncertainty in load profiles. 19th Mini-EURO Conference / Operation Research Models & Methods in the Energy Sector (ORMMES 2006)
 • Mavrotas G., Florios K., Georgiou P., 2006. Energy planning in buildings under uncertainty in fuel costs: The case of a hospital in Greece. 16th European Symposium on Computer Aided Process & 9th International Symposium on Process Systems Engineering
 • Diakoulaki D., Dimitropoulos G., Georgiou P., Tourkolias C., Georgopoulou E., Mirasgedis S., Sarafidis Y., Lalas D., 2006. Promoting wind energy through the flexible mechanisms of the Kyoto Protocol. European Wind Energy Conference & Exhibition 2006
 • Georgiou P., Tourkolias C., Diakoulaki D., Georgopoulou E., Mirasgedis S., Sarafidis Y., Lalas D., 2005. Multicriteria evaluation of investment opportunities for the exploitation of the flexible mechanisms of the Kyoto Protocol. 9thConference on Environmental Science and Technology-2005


Ελληνικά

 • Π. Γεωργίου, Ο. Μεγαλοοικονόμου, 2014. Μελέτη της μεθοδολογικής προσέγγισης των Συμμετόχων και της Ουσιαστικότητας από πρωτοπόρες επιχειρήσεις του κλάδου της τσιμεντοβιομηχανίας στο πλαίσιο της Στρατηγικής τους για την Εταιρική Βιωσιμότητα. 11ο Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας
 • Π. Γεωργίου, 2013. Τα οικονομικά, ενεργειακά και περιβαλλοντικά οφέλη της ηλεκτρικής διασύνδεσης των ελληνικών νησιών με το ηπειρωτικό σύστημα. 9οΠανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής
 • Π. Γεωργίου, 2013. Διερεύνηση Των Παραγόντων Που Επηρεάζουν Το Εύρος και Το Επίπεδο Κάλυψης Των Κριτηρίων Βιωσιμότητας Μέσω Των Απολογισμών Εταιρικής Υπευθυνότητας. 10οΦοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας
 • Π. Γεωργίου, Γ. Μαυρωτάς, Δ. Διακουλάκη, 2010. Η πρόκληση της διασύνδεσης των νήσων του Αιγαίου πελάγους με το ηπειρωτικό σύστημα στο πλαίσιο του μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού του ελληνικού τομέα ηλεκτροπαραγωγής. 15ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας “Ενέργεια & Ανάπτυξη 2010”
 • Π. Γεωργίου, Γ. Μαυρωτάς, Δ. Διακουλάκη, 2009. Μακροχρόνιος σχεδιασμός του ελληνικού συστήματος ηλεκτροπαραγωγής με χρήση του Μαθηματικού Προγραμματισμού. 7οΠανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής
 • Μαυρωτάς Γ., Γεωργίου Π., Φλώριος Κ., Διακουλάκη Δ., 2009. Ολοκληρωμένη ενεργειακή βελτιστοποίηση κτιρίων για την αποτελεσματική ενσωμάτωση νέων ενεργειακών τεχνολογιών. EnergyReS ’09 – 3ηΔιεθνής Έκθεση Εξοικονόμησης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
 • Γεωργίου Π., Φλώριος Κ., Μαυρωτάς Γ., 2007. Διερεύνηση Και Αξιολόγηση Επενδυτικών Ευκαιριών Υπό Το Πλαίσιο Εφαρμογής Των Ευέλικτων Μηχανισμών Του Πρωτοκόλλου Του Κιότο Με Συνδυασμένη Χρήση Μεθόδων Πολυκριτηριακού Προγραμματισμού και Πολυκριτηριακής Ανάλυσης. 4ο Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας
 • Μαυρωτάς Γ., Φλώριος Κ., Γεωργίου Π., Διακουλάκη Δ., 2007. Ενεργειακός σχεδιασμός στον τριτογενή τομέα με τη χρήση Μαθηματικού Προγραμματισμού. 6ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής
 • Θεοφανοπούλου Γ., Τουρκολιάς Χ., Γεωργίου Π., Διακουλάκη Δ., Κ. Θεοφύλακτος, 2007. Τεχνικο-οικονομική ανάλυση και ανάλυση κόστους-οφέλους συστήματος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού-Θερμότητας σε βιομηχανία τροφίμων. 6ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής
 • Γεωργίου Π., Διακουλάκη Δ., 2007. Τεχνικο-οικονομική αξιολόγηση επενδύσεων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας στη βιομηχανία στο πλαίσιο των ευέλικτων μηχανισμών του Πρωτοκόλλου του Κιότο. 6ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής
 • Φλώριος Κ., Γεωργίου Π., Μαυρωτάς Γ., 2006. Ενεργειακός σχεδιασμός σε κτίρια σε συνθήκες αβεβαιότητας ως προς τα κόστη καυσίμων: Η περίπτωση ενός νοσοκομείου στην Αττική. 3ο Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας
 • Γεωργίου Π., Τουρκολιάς Χ., Διακουλάκη Δ., Γεωργοπούλου Ε., Μοιρασγεντής Σ., Σαραφίδης Γ., 2005. Διερεύνηση και πολυκριτηριακή αξιολόγηση επενδυτικών ευκαιριών στο πλαίσιο εφαρμογής των Ευέλικτων Μηχανισμών του Πρωτοκόλλου του Κιότο. 5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής
 • Μαυρωτάς Γ., Γεωργίου Π., 2005. Η εφαρμογή του πολυκριτηριακού μαθηματικού προγραμματισμού στη βελτιστοποίηση διεργασιών. 5οΠανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής
 • Γεωργοπούλου Ε., Μοιρασγεντής Σ., Σαραφίδης Γ., Διακουλάκη Δ., Γεωργίου Π., Τζουρά Δ., 2003. Πολυκριτηριακή αξιολόγηση επενδυτικών ευκαιριών στις χώρες των Βαλκανίων στο πλαίσιο των Ευέλικτων Μηχανισμών του Πρωτοκόλλου του Κιότο. 1η Συνάντηση Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων

Παρασκευάς Γεωργίου Avatar

Στοιχεία Επικοινωνίας

Παρασκευάς Γεωργίου

Χημικός Μηχανικός, MBA, PhD

Τηλ.: +30 2610 969487

Email: p.georgiou@upatras.gr

Αναλυτικό βιογραφικόpdf

LinkedIn

ResearchGate

Google Scholar