Στοιχεία Έργου

Έρευνα στις επιχειρήσεις για την πρόβλεψη των μεταβολών στα περιφερειακά παραγωγικά συστήματα και τις τοπικές αγορές εργασίας

Στόχος Έργου: Μηχανισμός παρακολούθησης

 • Παρακολούθηση και χαρτογράφηση μεταβολών στα παραγωγικά συστήματα, στις αγορές, τις επιδόσεις και συμπεριφορές επιχειρήσεων.
  • Ανάλυση του υφιστάμενου επιχειρηματικού δυναμικού, του τρόπου που διαχειρίζεται τους πόρους/ ικανότητες που διαθέτει ή σχεδιάζει να αναπτύξει σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.
 • Αξιολόγηση δυητικών επιπτώσεων των μεταβολών σε επιχειρήσεις, επαγγέλματα και δεξιότητες και στην οργάνωση της εργασίας
 • Έμφαση στην (υφιστάμενη) δεξαμενή επιχειρήσεων, αλλά ανάδειξη χαρακτηριστικών νέας επιχειρηματικότητας – επιχειρηματικότητας που εστιάζεται στη γνώση (knowledge-based entrepreneurship)

Στο πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιήθηκε και μία ημερίδα με θέμα: Παραγωγική Ανασυγνρώτηση με Καινοτομία – Μια σύγχρονη βιομηχανική πολιτικά για την Ελλάδα

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται κάτωθι στις παρουσιάσεις και στο δελτίο τύπου:

Στοιχεία Έργου

Έναρξη: 2010
Λήξη: 2015

Φορέας Ανάθεσης: Στέγη Ελληνικής Βιομηχανίας

Φορέας Υλοποίησης: Ερευνητική Κοινοπραξία  ΕΒΕΟ ΕΜΠ και ΙΟΒΕ

Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου: Γ. Καλογήρου, Καθηγητής ΕΜΠ, ΕΒΕΟ

Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου: Α. Τσακανίκας, Υπεύθυνος Έρευνας ΙΟΒΕ, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ

Συνεργάτες

Ομάδα Έργου ΕΜΠ/ΕΒΕΟ

 • Δανάη Διακουλάκη, Καθηγήτρια ΕΜΠ
 • Μαρία Μανδαράκα, Αν. Καθηγήτρια ΕΜΠ (πρώην)
 • Γεώργιος Μαυρωτάς, Αν. ΚΑθηγητής ΕΜΠ
 • Δρ. Αιμιλία Πρωτόγερου, ΕΔΙΠ ΕΒΕΟ/ΕΜΠ
 • Δρ. Ευάγγελος Σιώκας, Ερευνητής ΕΜΠ
 • Δρ. Παρασκευά Γεωργίου, Ερευνητής ΕΜΠ
 • Δρ. Νικόλαος Κανέλλος, Ερευνητής ΕΜΠ
 • Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, Ερευνητής ΕΜΠ
 • Δρ. Χρήστος Τουρκολιάς