Στοιχεία Έργου

Ανάπτυξη Επιχειρησιακού Σχεδίου για την καταπολέμηση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στο Νομό Θεσσαλονίκης

Ανάπτυξη Επιχειρησιακού Σχεδίου για την καταπολέμηση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στο Νομό Θεσσαλονίκης.

Στοιχεία Έργου

Aνάθεση από Εταιρία Συμβούλων PLANET S.A., χρηματοδότηση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 2003-04.

Συνεργάτες