Στοιχεία Έργου

Ανάπτυξη Τεχνικοοικονομικού υποδείγματος μελέτης του δικτύου του ΟΤΕ

«Ανάπτυξη Τεχνικοοικονομικού υποδείγματος μελέτης του δικτύου του ΟΤΕ», Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του ΕΜΠ σε συνεργασία με το Εργαστήριο Διαχείρισης και Βέλτιστου Σχεδιασμού Δικτύων ΕΜΠ, ΟΤΕ, 1999-2000.

Στοιχεία Έργου

ΟΤΕ, 1999-2000.

Συνεργάτες

Συνεργασία με το Εργαστήριο Διαχείρισης και Βέλτιστου Σχεδιασμού Δικτύων ΕΜΠ.