Στοιχεία Έργου

Διερεύνηση δυνατοτήτων αξιοποίησης γεωθερμικών πεδίων χαμηλής και μέσης ενθαλπίας. Διαμόρφωση αναπτυξιακού προγράμματος

“Διερεύνηση δυνατοτήτων αξιοποίησης γεωθερμικών πεδίων χαμηλής και μέσης ενθαλπίας. Διαμόρφωση αναπτυξιακού προγράμματος”. (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Β. Λυγερού, επ. Καθηγήτρια ΕΜΠ), ΓΓΕΤ, 1988-1990.

Στοιχεία Έργου

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Β. Λυγερού, επ. Καθηγήτρια ΕΜΠ

ΓΓΕΤ, 1988-1990.

Συνεργάτες