Στοιχεία Έργου

Διερεύνηση της Επενδυτικής Συμπεριφοράς των βιομηχανικών επιχειρήσεων (Διαδικασία Λήψης Στρατηγικών Επενδυτικών αποφάσεων και Διαδικασία Επιλογής Τεχνολογίας)

“Διερεύνηση της Επενδυτικής Συμπεριφοράς των βιομηχανικών επιχειρήσεων (Διαδικασία Λήψης Στρατηγικών Επενδυτικών αποφάσεων και Διαδικασία Επιλογής Τεχνολογίας)” (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λευτέρης Παπαγιαννάκης) στο πλαίσιο του ευρύτερου ερευνητικού έργου “Πρότυπα Διοίκησης-Επενδυτική Συμπεριφορά” (Σεπτέμβριος 1995-Αύγουστος 1997) με ανάδοχο το Κέντρο Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Σ. Λιούκα και συνεργαζόμενους φορείς το ΕΜΠ (Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας) και το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΓΓΕΤ/ΕΠΕΤ ΙΙ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Έρευνας και Τεχνολογίας ΙΙ), 1995-1997.

Στοιχεία Έργου

ΓΓΕΤ/ΕΠΕΤ ΙΙ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Έρευνας και Τεχνολογίας ΙΙ), 1995-1997

Συνεργάτες

Συνεργαζόμενοι φορείς το ΕΜΠ (Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας) και το Πανεπιστήμιο Αθηνών.