Στοιχεία Έργου

Διοικητικά Πρότυπα στις Ελληνικές Επιχειρήσεις

«Διοικητικά Πρότυπα στις Ελληνικές Επιχειρήσεις», ερευνητική σύμπραξη ερευνητική συνεργασία ΕΒΕΟ/ΕΜΠ με ΟΠΑ, (επιστημονικός υπεύθυνος για την ομάδα του ΕΜΠ, με επιστημονικό υπεύθυνο όλου του έργου τον καθηγητή Δ.Μπουραντά του ΟΠΑ) στο πλαίσιο του ευρύτερου ερευνητικού έργου “Πρότυπα Διοίκησης-Επενδυτική Συμπεριφορά” (Σεπτέμβριος 1995- Αύγουστος 1997), ΓΓΕΤ/ΕΠΕΤ ΙΙ, 1995-1997.

Στοιχεία Έργου

Ερευνητικού έργο “Πρότυπα Διοίκησης-Επενδυτική Συμπεριφορά” (Σεπτέμβριος 1995- Αύγουστος 1997), ΓΓΕΤ/ΕΠΕΤ ΙΙ, 1995-1997

Συνεργάτες

Ερευνητική συνεργασία ΕΒΕΟ/ΕΜΠ με ΟΠΑ