Στοιχεία Έργου

Δυνατότητες της Ελληνικής Βιομηχανίας σε κλαδικό και περιφερειακό επίπεδο με τον εντοπισμό δραστηριοτήτων, τομέων και δικτύων

«Δυνατότητες της Ελληνικής Βιομηχανίας σε κλαδικό και περιφερειακό επίπεδο με τον εντοπισμό δραστηριοτήτων, τομέων και δικτύων», ΥΒΕΤ/ DG XVI, 1994-1996.

Στοιχεία Έργου

ΥΒΕΤ/ DG XVI, 1994-1996

Συνεργάτες