Στοιχεία Έργου

Εισαγωγή του φυσικού αερίου στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα

“Εισαγωγή του φυσικού αερίου στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα”. (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ν. Κουμούτσος, ομότιμος καθηγητής ΕΜΠ), ΔΕΠΑ και ΓΓΕΤ, 1991-1992.

Στοιχεία Έργου

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ν. Κουμούτσος, ομότιμος καθηγητής ΕΜΠ

ΔΕΠΑ και ΓΓΕΤ, 1991-1992

Συνεργάτες