Στοιχεία Έργου

Εξειδίκευση της Ψηφιακής Στρατηγικής ανά Τομέα Πολιτικής

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και των αναγκών που παρουσιάζονται όσον αφορά στον ψηφιακό μετασχηματισμό βασικών τομέων πολιτικής.

Συγκεκριμένα, θα υλοποιηθούν εξατομικευμένες μελέτες / αναλύσεις που θα περιλαμβάνουν τα βασικά στοιχεία και το ευρύτερο πλαίσιο ψηφιακής ετοιμότητας των εμπλεκόμενων φορέων, για δύο τομείς πολιτικής: της Υγείας και της Δικαιοσύνης.

Απώτερος σκοπός είναι η διαμόρφωση και παρουσίαση των απαιτούμενων έργων, τα οποία θα συμβάλλουν στον μετασχηματισμό των τομέων πολιτικής, καθώς και στην ενσωμάτωση της ευρύτερης ψηφιακής στρατηγικής, με βάση τις ανάγκες του εκάστοτε τομέα πολιτικής.

 

Στοιχεία Έργου

Συνεργάτες