Στοιχεία Έργου

Επενδυτική συμπεριφορά & τεχνολογικές επιλογές στην Ελληνική Βιομηχανία

“Επενδυτική συμπεριφορά & τεχνολογικές επιλογές στην Ελληνική Βιομηχανία” ΕΠΕΤ ΙΙ, Χρηματοδότηση από ΓΓΕΤ (1996-1998). Συνεργασία με Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στοιχεία Έργου

ΕΠΕΤ ΙΙ, Χρηματοδότηση από ΓΓΕΤ (1996-1998)

Συνεργάτες

Συνεργασία με Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών