Στοιχεία Έργου

Επιστημονική και οργανωτική υποστήριξη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) στα θέματα Κοινωνίας της Πληροφορίας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

“Επιστημονική και οργανωτική υποστήριξη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) στα θέματα Κοινωνίας της Πληροφορίας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης”, 2004 – 2012.

Συνεργαζόμενοι φορείς: ΚΕΔΕ, ΕΒΕΟ/ΕΜΠ και ΠΕΤΑ A.E.

Στοιχεία Έργου

Διάρκεια ‘Εργου: 2014-2012

Συνεργάτες

Συνεργαζόμενοι φορείς: ΚΕΔΕ, ΕΒΕΟ/ΕΜΠ και ΠΕΤΑ A.E