Στοιχεία Έργου

Η απορρόφηση των μηχανικών του ΕΜΠ στην αγορά εργασίας

«Η απορρόφηση των μηχανικών του ΕΜΠ στην αγορά εργασίας»,   Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του ΕΜΠ, Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Γραφείο Εξυπηρέτησης φοιτητών και νέων αποφοίτων ΕΜΠ, (ΕΠΕΑΕΚ Υπουργείο Παιδείας), 1999-2000.

Στοιχεία Έργου

ΕΠΕΑΕΚ Υπουργείο Παιδείας, 1999-2000.

Συνεργάτες

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Γραφείο Εξυπηρέτησης φοιτητών και νέων αποφοίτων ΕΜΠ