Στοιχεία Έργου

Η ελληνική επιχείρηση και οι νέες τεχνολογίες επικοινωνιών

«Η ελληνική επιχείρηση και οι νέες τεχνολογίες επικοινωνιών», Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), 1997-1998.

Στοιχεία Έργου

Διάρκεια Έργου: 1997-1998

Συνεργάτες

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ)