Στοιχεία Έργου

Η Κλιματική Μεταβολή. Το ελληνικό πρόγραμμα για τον περιορισμό των εκπομπών του CO2 και των άλλων αερίων του Θερμοκηπίουσμό των εκπομπών του CO2 και των άλλων αερίων του Θερμοκηπίου

Η Κλιματική Μεταβολή. Το ελληνικό πρόγραμμα για τον περιορισμό των εκπομπών του CO2 και των άλλων αερίων του Θερμοκηπίου, ανάθεση από Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 1994.

Στοιχεία Έργου

Ανάθεση από Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 1994

Συνεργάτες