Στοιχεία Έργου

Μέτρηση των συνεργασιών μεταξύ ερευνητικών κι παραγωγικών φορέων

Μέτρηση των συνεργασιών μεταξύ ερευνητικών κι παραγωγικών φορέων.

Στοιχεία Έργου

Χρηματοδότηση ΓΓΕΤ (2001-2002)

Συνεργάτες

Συνεργασία με ICAP ΑΕ.