Στοιχεία Έργου

Μελέτες Επιστημονικής Υποστήριξης Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας Δήμου Πειραιά

Στο πλαίσιο συνεργασίας με την Κοινοπραξία ICAP-Grant Thornton το ΕΒΕΟ αναλαμβάνει να υποστηρίξει ερευνητικά και επιστημονικά το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας Δήμου Πειραιά, εκπονώντας τρεις μελέτες:

Α) Μία μελέτη για «τις συνθήκες, εξελίξεις και τάσεις αγοράς στο Δήμο Πειραιά», με στόχο την καταγραφή των τάσεων και εξελίξεων για τους κυριότερους κλάδους επιχειρηματικής δραστηριότητας στον Δήμο Πειραιά.

Β) Μία μελέτη «προσδιορισμού των κλάδων της τοπικής οικονομίας που παρουσιάζουν δυνατότητες εξαγωγικής δραστηριότητας», με στόχο την ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού των επιχειρήσεων που εδρεύουν στο Δήμο Πειραιά, μέσω της ανάδειξης των κλάδων οι οποίοι παρουσιάζουν δυναμική και γόνιμες συνθήκες για την ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας.

Γ) Μία μελέτη για «τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων» του Δήμου Πειραιά με στόχο τη μέτρηση και αποτύπωση του επιπέδου εισαγωγής τεχνολογίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού επιχειρήσεων δήμου Πειραιά.

Στοιχεία Έργου

Έναρξη: Ιανουάριος 2021 

Λήξη: Δεκέμβριος 2023

Χρηματοδότηση: Κοινοπραξία ICAP ADVISORY AE – GRANT THORNTON BUSINESS SOLUTION

Συνεργάτες