Στοιχεία Έργου

Οργάνωση παροχής καθολικής υπηρεσίας

«Οργάνωση παροχής καθολικής υπηρεσίας», ΕΒΕΟ σε συνεργασία με ΚΕΔ ΕΜΠ, ΕΕΤ, 1997-1998.

Στοιχεία Έργου

Διάρκεια Έργου: 1997-1998

Συνεργάτες

Συνεργασία με ΚΕΔ ΕΜΠ και ΕΕΤ