Στοιχεία Έργου

Ο ρόλος των ερευνητικών δικτύων για την ανάδυση νέων κλάδων και προϊόντων στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών

«Ο ρόλος των ερευνητικών δικτύων για την ανάδυση νέων κλάδων και προϊόντων στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών», Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του ΕΜΠ, Ερευνητικό Πρόγραμμα «Πυθαγόρας» (ΕΠΕΑΕΚ, Υπουργείο Παιδείας), 2005-2006.

Στοιχεία Έργου

Ερευνητικό Πρόγραμμα «Πυθαγόρας» (ΕΠΕΑΕΚ, Υπουργείο Παιδείας), 2005-2006.

Συνεργάτες