Στοιχεία Έργου

Πολυκριτηριακή αξιολόγηση Εναλλακτικών Μεθόδων Αξιοποίησης Οικιακών Απορριμμάτων & Λάσπης από Μονάδες Επεξεργασίας Λυμάτων

Πολυκριτηριακή αξιολόγηση Εναλλακτικών Μεθόδων Αξιοποίησης Οικιακών Απορριμμάτων & Λάσπης από Μονάδες Επεξεργασίας Λυμάτων, ΓΓΕΤ, 1991-93.

Στοιχεία Έργου

ΓΓΕΤ, 1991-93.

Συνεργάτες