Στοιχεία Έργου

Προστασία του περιβάλλοντος και ανταγωνιστικότητα στην Ελληνική βιομηχανία

Προστασία του περιβάλλοντος και ανταγωνιστικότητα στην Ελληνική βιομηχανία, σε συνεργασία με το Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης, ανάθεση από Υπουργείο Ανάπτυξης, 1996-97.

Στοιχεία Έργου

Ανάθεση από Υπουργείο Ανάπτυξης, 1996-97

Συνεργάτες

Συνεργασία με το Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης