Στοιχεία Έργου

Πρότυπα Διοίκησης των Ελληνικών Επιχειρήσεων

“Πρότυπα Διοίκησης των Ελληνικών Επιχειρήσεων” ΕΠΕΤ ΙΙ, Χρηματοδότηση από ΓΓΕΤ (1996-1998). Συνεργασία με Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στοιχεία Έργου

ΕΠΕΤ ΙΙ, Χρηματοδότηση από ΓΓΕΤ (1996-1998)

Συνεργάτες

Συνεργασία με Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών