Στοιχεία Έργου

Σχεδιασμός και υλοποίηση παρεμβάσεων για τη βελτίωση της αλυσίδας αξίας της παραγωγής, επεξεργασίας και διάθεσης προϊόντων μαστίχας

Το έργο αφορά τη διαμόρφωση ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου βελτίωσης και εξορθολογισμού της διαδικασίας καλλιέργειας, επεξεργασίας και εμπορικής αξιοποίησης της μαστίχας με όφελος για όλους τους εμπλεκόμενους (μαστιχοπαραγωγούς και τοπική κοινωνία, Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου κ.ά.). Αναλυτικότερα, το έργο περιλαμβάνει: α) τον ακριβή προσδιορισμό των δραστηριοτήτων που συγκροτούν την αλυσίδα αξίας παραγωγής και εμπορικής εκμετάλλευσης της μαστίχας, καθώς και των διασυνδέσεων ανάμεσά τους, β) τη διερεύνηση των ευκαιριών που υπάρχουν για βελτίωση της λειτουργίας κάθε σταδίου της αλυσίδας αξίας, και γ) την πραγματοποίηση κατάλληλων παρεμβάσεων και δράσεων προς αυτή την κατεύθυνση με στόχο την ενίσχυση του ανταγωνιστικού της πλεονεκτήματος.

Στο πλαίσιο του έργου εκπονήθηκε μελέτη για τη «Χαρτογράφηση της Αλυσίδας Αξίας της Καλλιέργειας, Παραγωγής και Διάθεσης προϊόντων Μαστίχας», καθώς και ο «Οδηγός για την καλλιέργεια, συλλογή και καθαρισμό της μαστίχας», ο οποίος στηρίζεται στην κωδικοποίηση της άρρητης γνώσης και τον προσδιορισμό βέλτιστων πρακτικών μέσω της πραγματοποίησης 17 αναλυτικών συνεντεύξεων και ενός workshop με μαστιχοπαραγωγούς. Επίσης, πραγματοποιήθηκε η αναβάθμιση του συστήματος μέτρησης καθαρότητας της μαστίχας, αξιοποιώντας περιλαμβάνει διάταξη πολυχρωματικής φωτογράφησης των δειγμάτων μαστίχας και ανάλυση της εικόνας με κατάλληλο λογισμικό που επιτρέπει την ποσοτική εκτίμηση της ποιότητάς του.

Στοιχεία Έργου

Έναρξη: Μάιος 2018
Λήξη: Φεβρουάριος 2020

Φορέας Ανάθεσης: Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου

Φορέας Υλοποίησης: Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας ΕΜΠ (ΕΒΕΟ/ΕΜΠ) σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ και το Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Συστημάτων Μάθησης της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ΕΜΠ.

Υπεύθυνος Έργου: Καθηγητής Γιάννης Καλογήρου

Συνεργάτες

  • Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου
  • Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας ΕΜΠ (ΕΒΕΟ/ΕΜΠ)