Στοιχεία Έργου

Το ελληνικό μάνατζμεντ: Τάσεις και Προοπτικές

«Το ελληνικό μάνατζμεντ: Τάσεις και Προοπτικές», ΕΑΣΕ (Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων), 1996.

Στοιχεία Έργου

Συνεργάτες