Στοιχεία Έργου

Φθίνουσες Βιομηχανικές Περιοχές. Θεωρητική Ανάλυση και τυπολογία της βιομηχανικής προβληματικότητας στην Ελλάδα

“Φθίνουσες Βιομηχανικές Περιοχές. Θεωρητική Ανάλυση και τυπολογία της βιομηχανικής προβληματικότητας στην Ελλάδα” (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λ. Παπαγιαννάκης), Planet/ΥΒΕΤ, 1994-1995.

Στοιχεία Έργου

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λ. Παπαγιαννάκης

Planet/ΥΒΕΤ, 1994-1995

Συνεργάτες