Ανακοινώσεις

“Επενδύοντας στα δεδομένα: Τα Real World Data στον χώρο της υγείας ως μια αναπτυξιακή στρατηγική”- Άρθρο των Αν. Καθ. Α. Τσακανίκα, Υ.Δ. Πέτρου Δήμα και Δ. Σταμόπουλου στην Οικονομική Επιθεώρηση // 2 Απριλίου 2022

“Την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα είναι ορατή από όλους μας η αυξημένη συχνότητα, αλλά και η πύκνωση των δεδομένων που ανταλλάσσουμε με το κράτος στον τομέα της υγείας. Η
ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ασφαλιστικά δεδομένα, ιατρικά αρχεία, μητρώα ασθενών και εσχάτως δεδομένα εμβολιασμού και μητρώο ασθενών με Covid-19 είναι δεδομένα που συλλέγονται με σκοπό την εξυπηρέτηση του πολίτη, την αποφυγή ταλαιπωρίας και τη διευκόλυνσή του στην επαφή του με το κράτος. Όμως, στην πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει είναι ένας ριζικός
ψηφιακός μετασχηματισμός στον τομέα της υγείας, καθώς σταδιακά δημιουργείται ένα απόθεμα γνώσης με απίστευτες δυνατότητες που μπορούν να προσδώσουν αναπτυξιακά οφέλη συνολικά στην οικονομία.”

Πλήρες άρθρο

Share this Post: