Ανακοινώσεις

Coca-Cola 3E – Summership Program 2023 – Συμμετοχή Φοιτητών που βρίσκονται στο 3ο και 4ο έτος

Οι αιτήσεις συμμετοχής για το πρόγραμμα Summership ξεκίνησαν!
 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές/φοιτήτριες που βρίσκονται στο 3ο και 4ο έτος των σπουδών τους και έχει διάρκεια 2 εβδομάδων από 22 Μαίου έως 2 Ιουνίου, με καθημερινή παρακολούθηση μεταξύ 10.00-12.00. Για πρώτη χρονιά το πρόγραμμα θα έχει υβριδικό χαρακτήρα καθώς τις δύο ημέρες θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις και δραστηριότητες στις εγκαταστάσεις της Coca Cola – 3Ε και διαδικτυακά οι υπόλοιπες συναντήσεις. Πιο συγκεκριμένα καθ’ όλη τη διάρκεια θα πραγματοποιηθούν:
  • Διαδραστικά career workshops & business case studies
  • Στοχευμένες εκπαιδεύσεις από έμπειρους επαγγελματίες της ομάδας
  • Round tables για career stories από επιλεγμένα στελέχη Fun Activities

Τέλος, στα πλαίσια του Summership οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν θέσεις πρακτικής άσκησης στην εταιρεία.

Tο πρόγραμμα σχετίζεται, αλλά δεν είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την πρακτική, επομένως αιτήσεις για πρακτική άσκηση μπορούμε να γίνουν δεκτές και πριν την έναρξη του προγράμματος και παράλληλα οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος και στο Summership.
Καθώς οι θέσεις συμμετοχής είναι περιορισμένες, οι τελικοί συμμετέχοντες θα επιλεγούν από μια διαδικασία αξιολόγησης όπως και στην περίπτωση της πρακτικής άσκησης, μέσω συνέντευξης on-demand ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο.
 
https://careers.coca-colahellenic.com/en_US/careers/ProjectDetail/Summership-2023-GR-CY/3871
 
Share this Post: