«Έξυπνα» βιομηχανικά πάρκα στην Ελλάδα – Άρθρο των Αν. Καθ. Α. Τσακανίκα και Υ.Δ. Δ. Σταμόπουλου στην Οικονομική Επιθεώρηση

  02/11/2021

“Ήδη από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα σε παγκόσμιο επίπεδο, οι συγκεντρώσεις βιομηχανιών σε μία συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, ακόμα και αν δεν ήταν πάντα σε ρητά οργανωμένους χώρους, συγκέντρωναν σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με την άναρχη χωροθέτηση. Αυτές οι βιομηχανικές ζώνες σταδιακά χαρακτηρίστηκαν ως βιομηχανικά πάρκα και αποτελούσαν χώρους βιομηχανικής έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας.

Το πλήρες άρθρο μπορείτε να βρείτε εδώ

“Η ενίσχυση της καινοτομίας και οι συνεργασίες με τα πανεπιστήμια μοχλός ανάπτυξης στον τομέα της αγροδιατροφής”– Άρθρο του Αν. Καθ. Α. Τσακανίκα στην Οικονομική Επιθεώρηση

  11/05/2021

Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο εδώ.