Συμμετοχή του ΕΒΕΟ στο φετινό συνέδριο του DRUID, το σημαντικότερο διεθνές συνέδριο για τα οικονομικά της καινοτομίας, την τεχνολογική αλλαγή και τις σχετικές πολιτικές

  12/10/2021

Το ΕΒΕΟ συμμετέχει στο διεθνές συνέδριο DRUID, ένα συνέδριο-θεσμό για την έρευνα σχετικά με την καινοτομία και τη δυναμική των διαρθρωτικών, θεσμικών και γεωγραφικών αλλαγών (DRUID21 Conference on Innovation and the Dynamics of Structural, Institutional and Geographic Change). Φέτος, η διεξαγωγή του δυνεδρίου θα λάβει χώρα στην Κοπεγχάγη κατά το διάστημα 18-20 Οκτωβρίου 2021. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, προέκυψε πως το ΕΒΕΟ θα συμμετάσχει με τρεις πλήρεις επιστημονικές εργασίες, οι οποίες εμφανίζονται παρακάτω (ελεύθερη πρόσβαση στον σύνδεσμο που βρίσκεται στον τίτλο).

  1. Dimas, P., Stamopoulos, D., and Tsakanikas, A.: “Where does the knowledge come from? A framework for tracing embodied knowledge in Global Value Chains

Η συγκεκριμένη εργασία παρέχει ένα νέο μεθοδολογικό πλαίσιο το οποίο ενσωματώνει τις επενδύσεις σε κεφάλαιο βασισμένο στη γνώση (άυλα περιουσιακά στοιχεία) στις υπάρχουσες παραγωγικές διασυνδέσεις της οικονομίας και επιτρέπει τον εντοπισμό της διάχυσης της σχετιζόμενης ενσωματωμένης γνώσης στα προϊόντα και τις υπηρεσίες στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας.

2. Dimas, P., Caloghirou, Y., Tsakanikas, A and Vonortas, N..: “Business intangibles in global value chains: In search of export competitive advantage

Η συγκεκριμένη εργασία παρέχει νέα εμπειρικά στοιχεία σχετικά με τη συμβολή των άυλων περιουσιακών στοιχείων και της συμμετοχής σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας στην ανταγωνιστικότητα των μεταποιητικών τομέων. Τα αποτελέσματά υποδηλώνουν ότι τα άυλα συμβάλλουν στις εξαγωγικές επιδόσεις και παραγωγικότητα των μεγάλων βιομηχανικών χωρών και υπογραμμίζουν τη σημασία των εγχώριων άυλων υλικών σε σύγκριση με τα εισαγόμενα.

3.  Protogerou, Α., Kontolaimou., Α. and Caloghirou. Y: “Creative industries and resilience in times of crisis: The role of firm and entrepreneurial team characteristics”

Η συγκεκριμένη εργασία στοχεύει στον εντοπισμό των χαρακτηριστικών της επιχείρησης και της επιχειρηματικής ομάδας που μπορεί να συμβάλουν στην ανθεκτικότητα στις δημιουργικές βιομηχανίες (CI) υπό αντίξοες οικονομικές συνθήκες.

LIEE NTUA participation in the DRUID21 Conference at CBS

  10/10/2021

The Laboratory of Industrial and Energy Economics (LIEE NTUA) participated in the DRUID 2021 Conference, held at CBS in Copenhagen from 18 to 20 October 2021.

DRUID (Danish Research Unit for Industrial Dynamics) was established in 1995 by CBS, AAU and SDU, with the aim of promoting the promotion of innovation and entrepreneurship research in Denmark. Today, the DRUID Annual Conference is one of Europe’s largest management conferences and competes only with the US Academy of Management, attracting top innovation and entrepreneurship researchers from around the world. The 2021 conference was conducted with full in-person participation, with main research interests focusing on innovation and entrepreneurship.

LIEE’s participants were Aggelos Tsakanikas, Asc. Professor at NTUA and Director of LIEE, Aimilia Protogerou, senior researcher at LIEE NTUA, and PhD Candidates Petros Dimas and Dimitrios Stamopoulos. More specifically, the presented papers were (link in the title):

  1. Dimas, P., Stamopoulos, D., and Tsakanikas, A.: “Where does the knowledge come from? A framework for tracing embodied knowledge in Global Value Chains
  2. Dimas, P., Caloghirou, Y., Tsakanikas, A and Vonortas, N..: “Business intangibles in global value chains: In search of export competitive advantage
  3. Protogerou, Α., Kontolaimou., Α. and Caloghirou. Y: “Creative industries and resilience in times of crisis: The role of firm and entrepreneurial team characteristics”

Aggelos Tsakanikas, Aimilia Protogerou, and Petros Dimas also participated as discussants in various thematic sessions. More information on DRUID and the conference program can be found here.

Συμμετοχή του Ομότιμου καθηγητή Γ. Καλογήρου στη Συζήτηση του Κύκλου Ιδεών, με Θέμα “Η Ελλάδα Μετά την Πανδημία”

  12/10/2020

Για πέμπτη χρονιά ο ΚΥΚΛΟΣ ΙΔΕΩΝ διοργάνωσε το ετήσιο συνέδριό του με γενικό θέμα «Η Ελλάδα Μετά». Το συνέδριο «Η Ελλάδα Μετά V» διεξάχθηκε στις 11-12 Οκτωβρίου 2021, στο αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη με κεντρικό θέμα το ερώτημα: Από την κρίση στην κανονικότητα ή η κρίση ως κανονικότητα;