Ανακοινώσεις

Το ΕΒΕΟ συμμετέχει στην προσπάθεια ανασυγκροτησης της Βόρειας Εύβοιας

Το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του ΕΜΠ έχει αναλάβει την εκπόνηση της μελέτης για τη δημιουργία Χώρου Καινοτομίας στο πλαίσιο του σχεδίου ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.

Η μελέτη έχει στόχο τη διαμόρφωση ενός οδικού χάρτη για την αναβάθμιση του δυναμικού καινοτομίας της περιοχής. Θα αξιοποιήσει και θα συνεισφέρει σε όλες τις επιμέρους θεματικές μελέτες του σχεδίου, ενώ θα αναλύσει σε μεγαλύτερο βάθος: α) Τη δυναμική του τοπικού παραγωγικού οικοσυστήματος σε όρους καινοτομίας και επιχειρηματικότητας και β) τη διαμόρφωση ενός οδικού χάρτη για αναβάθμιση των ικανοτήτων των παραγωγικών φορέων της περιοχής.

Τελικός στόχος της μελέτης είναι να προταθούν συγκεκριμένα έργα και δράσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά εργαλεία για την ευρύτερη αναβάθμιση της περιοχής, στο πλαίσιο και του συνολικού σχεδίου που θα διαμορφωθεί.

Share this Post: