Ανακοινώσεις

Έναρξη νέου ερευνητικού έργου

Στις 2/10/2023 ξεκίνησε στο ΕΒΕΟ το νέο ερευνητικό έργο Leveraging Global Value Chains for Innovation and Competitiveness: The case of Greece (ακρωνύμιο GRinGVCs), με διάρκεια δύο έτη και προυπολογισμό 157.992,00 €. Το έργο τελεί υπό την επιστημονική επιμέλεια της Επ. Καθ. Α. Πρωτόγερου και θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΛΙΔΕΚ. 

 

 
Share this Post: