Ανακοινώσεις

Αναγνώριση της ερευνητικής δραστηριότητας του ΕΒΕΟ

Ο Καθηγητής ΕΜΠ Γιάννης Καλογήρου, ο Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ Άγγελος Τσακανίκας και η συντονίστρια της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΜοΚΕ ΕΜΠ)Δρ. Ιωάννα Καστέλλη, μέλη της ερευνητικής ομάδας του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχείου, υπέγραψαν το 2002 το άρθρο “Internal capabilities and external knowledge sources: complements or substitutes for innovative performance?” το οποίο δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Technovation τον Ιανουάριο του 2004.

Το άρθρο αυτό έχει καταφέρει πλέον να ξεπεράσει τον αριθμό των 1000 ετεροαναφορών (citations) σύμφωνα με την ερευνητική πλατφόρμα Google Scholar, ξεπερνώντας το φράγμα της χιλιάδας και καταδεικνύοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τόσο τον αντίκτυπο όσο και την διαχρονικότητα των ερευνητικών επιδόσεων του Εργαστηρίου.

Ακολουθεί το abstract του άρθρου:

This paper attempts to investigate the extent to which the existing internal capabilities of firms and their interaction with external sources of knowledge affect their level of innovativeness. Part of these capabilities result from a prolonged process of investment and knowledge accumulation within firms and form what has been addressed as the “absorptive capacity” of firms (Cohen & Levinthal, Admin. Sci Q., 35 (1990) 128). There are however other efforts that enhance the “original” definition of absorptive capacity and these relate to the way firms interact with their environment. Empirical data from an extensive survey that was carried out in seven European countries, namely Greece, Italy, Denmark, UK, France, Germany and the Netherlands, provides evidence for studying the relative effectiveness of specific mechanisms of knowledge creation and knowledge transfer. The results show thatboth internal capabilities and openness towards knowledge sharing are important for upgrading innovative performance.

Το πλήρες κείμενο του επιστημονικού άρθρου μπορείτε να το βρείτε εδώ (αρχείο pdf).

Share this Post: