Δραστηριότητες

Οι Παρουσιάσεις της Διημερίδας των Goethe-Institut Athen, ΕΒΕΟ/ΕΜΠ και Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών “Research, Innovation and Entrepreneurship: A new agenda for the enhancement of structural competitiveness”, 26-27 Νοεμβρίου 2018, Αθήνα

Panel 1: Entrepreneurial and innovation activity: Empirical evidence from Greece, Germany and Europe and their policy implications

Panel 2: Fostering creativity and entrepreneurship skills in the primary, secondary and tertiary education

Panel 3: The role of Tech Coaching and other institutional mechanisms in bridging the gap between research and innovation / knowledge-intensive entrepreneurship

Panel 4: Digital transformation in the context of the 4th Industrial Revolution

Panel 5: The balance between Intellectual Property protection and Open Innovation

Panel 6: The role of the technical education and apprenticeship in enhancing the innovation intensity of the economy

Share this Post: