Δραστηριότητες

Ο Καθηγητής ΕΜΠ κ. Γιάννης Καλογήρου παρευρέθηκε στο διεθνές συνέδριο InSySPo στο Πανεπιστήμιο Campinas, Βραζιλία

Ο  Καθηγητής ΕΜΠ κ. Γιάννης Καλογήρου παρευρέθηκε στο Διεθνές Συνέδριο InSySPo που θα πραγματοποιήθηκε στις 6-7 Ιουνίου 2018 στο Πανεπιστήμιο Campinas της Βραζιλίας. Το θέμα του συνεδρίου ήταν: “Οικοσυστήματα Καινοτομίας, Αναβάθμιση Τεχνολογίας και Περιφερειακή Ανάπτυξη”. Ο κ. Γιάννης Καλογήρου τοποθετήθηκε πάνω σε  θέματα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης, Περιφερειακής Δυναμικής Απασχόλησης, Πολιτισμού, Τοπικής Γνώσης.

Το κείμενο της παρουσίασης του Καθηγητή ΕΜΠ Γ. Καλογήρου μπορείτε να το βρείτε εδώ (αρχείο pdf).

Το συνέδριο έδωσε πληροφορίες για αυτά τα πολύπλοκα ερωτήματα, εξετάζοντας μια σειρά θεμάτων και εστιάζοντας σε στοιχεία και διδάγματα για τις αναδυόμενες οικονομίες. Εξετάστηκαν μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο της επιχειρηματικότητας της γνώσης να συμπεριλάβει τόσο τις μικρές επιχειρηματικές εταιρείες όσο και την εταιρική επιχειρηματικότητα σε καθιερωμένους φορείς εκμετάλλευσης, οι οποίοι έχουν μεγάλη σημασία για τις αναδυόμενες οικονομίες. Πιο συγκεκριμένα, κύριες ενότητες θεματικές ενότητες ήταν:

1. Δημογραφία επιχειρήσεων: γέννηση / είσοδος, επιβίωση, θάνατος / έξοδος, ανάπτυξη. Γεωγραφία
επιχειρήσεων εντατικής γνώσης.

Παράγοντες που συμβάλλουν στη διασπορά των δημογραφικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε διάφορες περιοχές / χώρες: ποιότητα τοπικής διακυβέρνησης, δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης, εκπαίδευση εργατικού δυναμικού, κανονισμοί φιλικοί προς τις επιχειρήσεις, περιορισμοί χρηματοδότησης. Έμφαση στις επιχειρήσεις εντατικής γνώσης.

2. Εμπόδια στην καινοτομία για τις μικρές επιχειρήσεις. Διαστημικές ιδιαιτερότητες.

Η βιβλιογραφία χαρακτήρισε μια μακρά σειρά πιθανών οικονομικών και μη οικονομικών εμποδίων στην καινοτομία, όπως ο υπερβολικός κίνδυνος, το υψηλό κόστος καινοτομίας, η έλλειψη χρηματοδότησης, η οργανωτική ακαμψία, η έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού, η έλλειψη πληροφορικής, οι ανεπαρκείς πληροφορίες για την αγορά, , πρότυπα και έλλειψη τεχνικών υπηρεσιών. Τα εμπόδια αυτά επηρεάζουν τον αντίκτυπο στην καινοτομία των συγκεκριμένων παραγόντων της επιχείρησης (μέγεθος, δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης, απόκτηση και προσαρμογή γνώσεων), παράγοντες που σχετίζονται με το δίκτυο (εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης και πληροφόρησης, δημόσιες συμβάσεις, φορολογικές ελαφρύνσεις και επιδοτήσεις).

3. Περιφερειακό οικοσύστημα καινοτομίας, έξυπνη εξειδίκευση, παγκόσμιες αλυσίδες αξίας (GVC)

Οι μελετητές υπογράμμισαν τη σημασία των αλληλεπιδράσεων μεταξύ στοιχείων ενός επιχειρηματικού συστήματος. Αναμφίβολα, η επιχειρηματική δραστηριότητα πρέπει να μελετηθεί σε περιφερειακό επίπεδο και σε στενή εγγύτητα με περιφερειακά συστήματα καινοτομίας, με έμφαση στα δίκτυα, τη μάθηση, τις αλληλεπιδράσεις, καθώς και τους ισχυρούς δεσμούς των τοπικών φορέων και των διεθνών παραγόντων, όπως οι πολυεθνικές εταιρείες. Η ταχεία εξάπλωση των αλυσίδων παγκόσμιας αξίας κατά τις τελευταίες δεκαετίες εισάγει ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να εξεταστεί. Σημαντικές ασαφείς περιοχές παραμένουν, ωστόσο, όπως η κατανόηση του θεσμικού πλαισίου των αλληλεπιδράσεων, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου των πανεπιστημίων και των δημόσιων ερευνητικών ιδρυμάτων. Η έξυπνη εξειδίκευση έχει αναδυθεί ως προσέγγιση βάσει θέσης για την ανάλυση των πλεονεκτημάτων και των δυνατοτήτων μιας οικονομίας και τον εντοπισμό στρατηγικών τομέων για την παρέμβαση πολιτικής.

4. Κοινωνική ένταξη. Περιφερειακή δυναμική απασχόλησης, πολιτισμός, τοπική γνώση

Η έννοια της υπεύθυνης έρευνας και καινοτομίας (RRI) έχει προωθηθεί για να υποδείξει ευρύτερη ένταξη στις δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας. Οι κοινωνικοί παράγοντες – οι ερευνητές, οι πολίτες, οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής, οι επιχειρήσεις, οι οργανισμοί του τρίτου τομέα, άλλοι – υποτίθεται ότι συνεργάζονται μεταξύ τους για να εξασφαλίσουν καλύτερη ευθυγράμμιση των αποτελεσμάτων T & I με τις αξίες, τις ανάγκες και τις προσδοκίες της κοινωνίας. Οι περιφέρειες συχνά επιδεικνύουν τη δική τους δυναμική, τον πολιτισμό, ιστορικά προηγούμενα και εκπαιδευτικά επιτεύγματα, τα οποία θα μπορούσαν να διαδραματίσουν χρήσιμο ρόλο στην ενημέρωση της δημόσιας πολιτικής για την έρευνα, την καινοτομία και την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο , επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα κάνοντας κλικ εδώ.

Το επίσημο πρόγραμμα του συνεδρίου μπορείτε να το βρείτε εδώ (αρχείο pdf).

Share this Post: