Δραστηριότητες

Προσκεκλημένος Ομιλητής ο Καθηγητής ΕΜΠ Γιάννης Καλογήρου στο ΕΚΔΔΑ

O Καθηγητής ΕΜΠ Γιάννης Καλογήρου ως προσκεκλημένος ομιλητής παρουσίασε ομιλία στο ΕΚΔΔΑ στις 04 Απριλίου 2017 με τίτλο «Διαρθρωτικές πολιτικές για τη ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα – Η επιστροφή της Βιομηχανικής Πολιτικής και η σύζευξη της με τις Δημόσιες Πολιτικές για την ΕΤΑΚ (Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία) και την Επιχειρηματικότητα εντάσεως γνώσης στις αρχές του 21ου αιώνα».

Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση εδώ.

Share this Post: