Δραστηριότητες

Συμμετοχή της ΜοΚΕ ΕΜΠ στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο “Ανοικτή Καινοτομία” του προγράμματος OPEN NEW FOOD του ΣΕΒΤ

Ο Καθηγητής ΕΜΠ Γιάννης Καλογήρου, ο Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ Άγγελος Τσακανίκας και η Δρ. Ιωάννα Καστέλλη συμμετείχαν στην 4η συνάνηση των εταίρων του ευρωπαϊκού έργου Open New Food, που διοργάνωση ο ΣΕΒΤ και στοχεύσει στην εκπαίδευση των Στελεχών Βιομηχανίας Τροφίμων σε θέματα ανοικτής καινοτομίας.

Οι παρουσιάσεις είχαν τους ακόλουθους τίτλους:

Γ. Καλογήρου (ΜοΚΕ ΕΜΠ): Η έννοια της αλυσίδας
Α. Τσακανίκας (ΜοΚΕ ΕΜΠ): Δυσχέρειες στην ανάληψη καινοτομιών
Ι. Καστέλλη (ΜοΚΕ ΕΜΠ): Διαμόρφωση Ιδεών

Το πρόγραμμα του εκπαιδευτικού σεμιναρίου είναι εδώ.

Share this Post: