Δραστηριότητες

Συμμετοχή του ΕΒΕΟ/ΕΜΠ στο ΦΣΔΕΤ 2018 με ερευνητική εργασία με τίτλο “Αναζήτηση των Προσδιοριστικοί Παράγοντες για την Επιχειρηματική Ανάπτυξη των «Ευφυών Πόλεων»”

Συμμετοχή στο Φοιτητικό Συνέδριο της Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 2018, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις Μαίου 2018 στην Αθήνα στα κεντρικά γραφεία της ΕΕΔΕ. Το ΕΒΕΟ συμμετείχε με μία εργασία:

Σιώκας, Γ., Σταμέλος, Π. και Δήμας, Π.: Αναζήτηση των Προσδιοριστικοί Παράγοντες για την Επιχειρηματική Ανάπτυξη των «Ευφυών Πόλεων». Περίληψη

Share this Post: