Δραστηριότητες

Συνάντηση εργασίας για το ερευνητικό έργο “GLOBALINTO: Capturing the value of intangible assets in micro data to promote the EU’s Growth and Competitiveness”

Το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΒΕΟ/ΕΜΠ) διοργάνωσε συνάντηση εργασίας στις 19-20 Σεπτεμβρίου 2019 στο Αμφιθέατρο Πολυμέσων της Βιβλιοθήκης του ΕΜΠ, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο ερευνητικό έργο “GLOBALINTO: Capturing the value of intangible assets in micro data to promote the EU’s Growth and Competitiveness” που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στη συνάντηση έλαβαν μέρος εκτός του ΕΒΕΟ/ΕΜΠ και οι υπόλοιποι επτά συμμετέχοντες φορείς του έργου (University of Vaasa – Συντονιστής του έργου, University of Hamburg, The University of Manchester, Aarhus University, Paris-Sud University, University of Ljubljana, Statistics Norway). Το περιεχόμενο του έργου αφορά τη διερεύνηση του ζητήματος των άυλων πόρων των επιχειρήσεων, την ανάπτυξη νέων μεθόδων μέτρησής τους, τη μελέτη της σχέσης τους με την παραγωγικότητα τόσο σε επίπεδο επιχειρήσεων όσο και συνολικά της οικονομίας, καθώς και τη διερεύνηση του ρόλου των πολιτικών σε αυτό το ζήτημα.

Από το ΕΒΕΟ/ΕΜΠ στη συνάντηση συμμετείχαν ο Καθηγητής Γιάννης Καλογήρου (επιστημονικός υπεύθυνος), ο Αναπληρωτής Καθηγητής Άγγελος Τσακανίκας, οι ερευνητές Αιμιλία Πρωτόγερου, Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, Ευάγγελος Σιώκας και Ιωάννα Καστέλλη, οι υποψήφιοι διδάκτορες Γιώργος Σιώκας και Πέτρος Δήμας, και ο ερευνητικός συνεργάτης Δημήτριος Σταμόπουλος. Επιπροσθέτως, στη συνάντηση έλαβαν μέρος ο Καθηγητής του George Washington University Νικόλας Βονόρτας και ο ερευνητής του Ιδρύματος Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Μιχαήλ Βασιλειάδης, οι οποίοι αποτελούν συνεργάτες του ΕΒΕΟ/ΕΜΠ στο συγκεκριμένο έργο. Από τους άλλους επτά συμμετέχοντες φορείς του έργου, συμμετείχαν στη συνάντηση οι Hannu Piekkola (Συντονιστής του έργου), Jamshed Iqbal και Saara Hämäläinen (University of Vaasa), οι Felix Roth και Simone Caliò (University of Hamburg), οι Joseph Lampel και Sarada Gadepalli (The University of Manchester), οι Carter Bloch, Carita Eklund και Kristof Van Criekingen (Aarhus University), οι Ahmed Bounfour και Keung Oui Kim (Paris-Sud University), οι Tjasa Redek και Daša Farčnik (University of Ljubljana), η Marina Rybalka (Statistics Norway), καθώς και η Marianne Paasi από το Πολυτεχνείο του Βερολίνου, μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής (Advisory Board) του έργου.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η παρουσίαση και συζήτηση της προόδου κάθε Πακέτου Εργασίας (ΠΕ) αλλά και συνολικά του έργου, και η ανταλλαγή απόψεων και η λήψη αποφάσεων για τα επόμενα στάδια της υλοποίησής του. Αναλυτικότερα, η πρώτη ημέρα της συνάντησης ξεκίνησε με εισαγωγικές ομιλίες, και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις και σχετική συζήτηση πάνω στο ΠΕ 5 “Micro-economic underpinnings of growth”, στο ΠΕ 4 “Large scale pilot survey of intangible investments” που αφορά την πραγματοποίηση μεγάλης έρευνας πεδίου σε 2000 επιχειρήσεις των 8 χωρών από τις οποίες προέρχονται οι συμμετέχοντες φορείς του έργου, στο ΠΕ 1 “Foresight on growth, methodologies and data for measuring intangible assets”, στο ΠΕ 6 “Macro-economic underpinnings of growth using EU wide industry-level data”, και στο ΠΕ 3 “Processing data and indicators”, και επίσης διεξήχθη ελεύθερη συζήτηση πάνω σε διάφορα ζητήματα του έργου. Το βράδυ της πρώτης ημέρας παραχωρήθηκε δείπνο στο Roof Garden του ξενοδοχείου Central Athens Hotel που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας.

Η δεύτερη ημέρα των εργασιών περιελάμβανε παρουσιάσεις και συζήτηση πάνω στο ΠΕ 2 “Setting the conceptual framework for processing new data and value chains” που αφορά το εννοιολογικό πλαίσιο του έργου, στο ΠΕ 7 “Intangible assets in the public sector and policy” που αφορά τη διαμόρφωση πολιτικών, καθώς και στα ΠΕ 9 “Project Management and Administration” και ΠΕ 8 “Dissemination, Communication and Exploitation”, τα οποία σχετίζονται με τη γενική διαχείριση-διοίκηση του έργου, και την επικοινωνία και διάχυση της δραστηριότητας και των αποτελεσμάτων του στην ερευνητική κοινότητα και στο ευρύ κοινό.

Δείτε το Πρόγραμμα της Συνάντησης εδώ.

Share this Post: