Δραστηριότητες

Τα μέλη του ΕΒΕΟ παρουσίασαν 3 εργασίες στο 10ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής

Το εργαστήριο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ΕΒΕΟ, εκπροσωπήθηκε στο 10ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα στις 4 έως 6 Ιουνίου 2015 από το Διδάκτωρ Ευάγγελο Σιώκα και τον Υποψήφιο Διδάκτορα Γεώργιο Σιώκα. Συνολικά παρουσιάστηκα 3 εργασίες στις περιοχές Ενέργεια, Περιβάλλον και Εκπαίδευση. Στη συνέχεια ακολουθούν οι περιλήψεις και τα πλήρης κείμενα των εργασιών.

Τίτλος εργασίας (P0289):

Η ερευνητική δικτύωση των ελληνικών οργανισμών στον τομέα της ενέργεια στα ευρωπαϊκά Προγράμματα Πλαίσιο

Συγγραφείς:

Άγγελος Τσακανίκας, Γεώργιος Σιώκας, Ευάγγελος Σιώκας

Περίληψη και Πλήρης Εργασία

Τίτλος εργασίας (P0290):

Η ερευνητική δικτύωση των ελληνικών οργανισμών στον τομέα του περιβάλλοντος στα ευρωπαϊκά Προγράμματα Πλαίσιο

Συγγραφείς:

Άγγελος Τσακανίκας, Γεώργιος Σιώκας, Ευάγγελος Σιώκας

Περίληψη και Πλήρης Εργασία

Τίτλος εργασίας (P0291):

Η παρουσία των σχολών Χημικών Μηχανικών στα ερευνητικά δίκτυα της ΕΕ

Συγγραφείς:

Γιάννης Καλογήρου, Ευάγγελος Σιώκας, Αιμιλία Πρωτόγερου, Γεώργιος Σιώκας

Περίληψη και Πλήρης Εργασία

Share this Post: