Ανακοινώσεις

Νέο ευρωπαϊκό έργο HORIZON 2020 με τίτλο «Circular Food Pack» για το ΕΒΕΟ στον τομέα της κυκλικής οικονομίας με συντονιστή το Ινστιτούτο Fraunhofer

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση του έργου με τίτλο «Circular Packaging for Direct Food Contact Applications», (Circular Food Pack)» με συντονιστή το Ινστιτούτο Fraunhofer-Gesellschaft. 

Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 5,3 εκατ. ευρώ έλαβε βαθμολογία 14/15. Το έργο θα διερευνήσει την ανακύκλωση πλαστικών από συσκευασίες τροφίμων με νέες καινοτόμες τεχνολογίες και πολυμερή υλικά.

Το ΕΒΕΟ θα ασχοληθεί με τη χαρτογράφηση της δυνητικής αγοράς για ανακυκλωμένα πλαστικά, με εφαρμογή της μεθοδολογίας Business Model canvas, ενώ θα προχωρήσει σε business model cost optimization και τελικά μελέτη σκοπιμότητας των προτεινόμενων λύσεων σε υφιστάμενες ή νέες αγορές που θα δημιουργηθούν.

Στην κοινοπραξία συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι NESTLE, SUEZ Group, όμιλος DruckFarben κ.α.

Share this Post: