Ανακοινώσεις

Επίσημη έναρξη του έργου “Τεχνική Υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων” υπό τον συντονισμό και την επιστημονική επιμέλεια του ΕΒΕΟ ΕΜΠ

Το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) ΕΜΠ αναλαμβάνει την επιστημονική επιμέλεια και τον συντονισμό του έργου ‘Τεχνική Υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων’.

Το έργο αφορά στην εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2008/56/ΕΚ για τη Θαλάσσια Στρατηγική και της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ για τη Διαχείριση της Ποιότητας των Υδάτων Κολύμβησης. Στο πλαίσιο της Οδηγίας 2008/56/ΕΚ προβλέπεται η κατάρτιση, εξειδίκευση και παρακολούθηση των Προγραμμάτων Μέτρων, η παρακολούθηση της εφαρμογής των Προγραμμάτων Παρακολούθησης, καθώς και η κατάρτιση των προδιφαγραφών για την επικαιροποίηση της θαλάσσιας στρατηγικής της χώρας, με στόχο την επίτευξη και τη διατήρηση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των θάλασσιων υδάτων. Στο πλαίσιο της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ, θα υλοποιηθούν δράσεις που αφορούν την παρακολούθηση και ταξινόμηση της ποιότητας των υδάτων κολύμησης των Περιφερειών της χώρας και της κατάρτισης και επικαιροποίησης των τυατοτήτων για την περιόδο 2017-2023. Επιπρόσθετα, προβλέπεται αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων, αναθεώρηση του δικτύου παρακολούθησης, ενημέρωση και συντήρηση της σχετικής διαδραστικής ιστοσελίδας και ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης του Μητρώου Ταυτοτήτων Υδάτων Κολύμβησης της χώρας.

Share this Post: