Ανακοινώσεις

Το EBEO αναλαμβάνει το έργο «Εξειδίκευση της ψηφιακής στρατηγικής ανά τομέα πολιτικής» για το ΕΔΥΤΕ σε συνεργασία με την εταιρεία BreakΕven Consulting

Το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου «Εξειδίκευση της ψηφιακής στρατηγικής ανά τομέα πολιτικής» για λογαριασμό του ΕΔΥΤΕ. Το έργο θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με την εταιρεία BreakΕven Consulting.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και των αναγκών που παρουσιάζονται όσον αφορά στον ψηφιακό μετασχηματισμό βασικών τομέων δημόσιας πολιτικής. Συγκεκριμένα, θα υλοποιηθούν εξατομικευμένες μελέτες / αναλύσεις που θα περιλαμβάνουν τα βασικά στοιχεία και το ευρύτερο πλαίσιο ψηφιακής ετοιμότητας των εμπλεκόμενων φορέων σε έξι τομείς πολιτικής (Υγείας, Δικαιοσύνης, Παιδείας, Περιβάλλοντος, Εργασίας και Μεταφορών / Υποδομών). Τελικός στόχος είναι η διαμόρφωση των χαρακτηριστικών των απαιτούμενων έργων, τα οποία θα συμβάλλουν στον αντίστοιχο μετασχηματισμό τους, με τρόπου ώστε να ενσωματώνονται στην ευρύτερη ψηφιακή στρατηγική της χώρας.

 

Share this Post: