Ανακοινώσεις

Συμμετοχή του ΕΒΕΟ στο νέο Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του ΕΜΠ

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του ΕΜΠ δημιουργήθηκε για να συμβάλει στη συνεχή κατάρτιση ενηλίκων, επιστημόνων και επαγγελματιών, βοηθώντας τους να αναπτύσσουν δεξιότητες και να αποκτούν γνώσεις που θα αποδειχθούν πολύτιμες σε όλη τη διάρκεια του επαγγελματικού τους βίου. Τα προγράμματα που προσφέρονται καλύπτουν ευρύτατο φάσμα της επιστήμης του Μηχανικού, ανταποκρίνονται στις γνωσιακές ανάγκες των σύγχρονων τεχνολογικών προκλήσεων και, φυσικά, παρέχονται τηρώντας τα υψηλά επιστημονικά πρότυπα του μεγαλύτερου τεχνολογικού ιδρύματος της χώρας.

Το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ), συνεχίζοντας την παράδοση της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ στην παροχή οικονομικών και διοικητικών γνώσεων υψηλού επιπέδου συνδράμει στη νέα αυτή προσπάθεια του ΕΜΠ προσφέροντας το πρόγραμμα «Ανάλυση Στατιστικών Δεδομένων με Χρήση Προχωρημένων Υπολογιστικών Εργαλείων». Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που συνδυάζει χαρακτηριστικά προγραμμάτων δια βίου μάθησης και κατάρτισης, πάνω στην επεξεργασία δεδομένων σε ζητήματα που βρίσκουν άμεση εφαρμογή στην αγορά εργασίας και αναβαθμίζουν ουσιαστικά το γνωσιακό και εργασιακό προφίλ τους.

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα προσφέρεται για το Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και σύντομα θα προσδιοριστούν οι Ημερομηνίες Έναρξης και Λήξης των Εγγραφών του. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Share this Post: