Ανακοινώσεις

Συμμετοχή του Α. Τσακανίκα στην 2η Ημερίδα Market Access for non-Market Access

Ο Α. Τσακανίκας συμμετείχε στην 2η Ημερίδα Market Access for non-Market Access, που διοργάνωσε η Ελληνική Ένωση Market Access στις 16 Μαϊου, δίνοντας ομιλία για τη «Χρήση και αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Δεδομένων Υγείας»

Η εκπαιδευτική ημερίδα απευθύνθηκε σε στελέχη της φαρμακευτικής βιομηχανίας και των κρατικών/ ρυθμιστικών φορέων για το φάρμακο, σε μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας, σε εκπροσώπους συλλόγων ασθενών και γενικότερα σε όσους ενδιαφέρονται να έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα των διαδικασιών πρόσβασης των ασθενών στη θεραπεία τους και του αναθεωρημένου νομοθετικού πλαισίου το οποίο ορίζει την κυκλοφορία των υφιστάμενων και μελλοντικών θεραπειών.

Σκοπός της 2ης Ημερίδας ήταν η επιμόρφωση των συμμετεχόντων σχετικά με:
– τις εξελίξεις στους βασικούς πυλώνες πρόσβασης στο φάρμακο, όπως η τιμολόγηση, η αποζημίωση, η συνταγογράφηση & η χρηματοδότηση
– τα ιατροτεχνολογικά σκευάσματα, τα ΜΗΣΥΦΑ και επίκαιρα μοντέλα πρόσβασης στις θεραπείες, όπως το ΣΗΠ και το ΙΦΕΤ
– την πρόσβαση στα ηλεκτρονικά δεδομένα υγείας και στην καινοτομία
– τις προκλήσεις και τις δεξιότητες των στελεχών που απασχολούνται στον τομέα της πρόσβασης στις τεχνολογίες υγείας

Περισσότερες πληροφορίες

Share this Post: