Ανακοινώσεις

Η νέα βιομηχανική πολιτική στην ΕΕ και την Ελλάδα || Policy brief για το Παρατηρήτηριο Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Οικονομίας του ΕΛΙΑΜΕΠ

Ο Aν. Καθηγητής ΕΜΠ Άγγελος Τσακανίκας και ο μεταδιδακτορικός ερευνητής του ΕΒΕΟ-ΕΜΠ Πέτρος Δήμας υπογράφουν το 2ο policy brief Ευρωπαϊκής Οικονομίας του Παρατηρητηρίου Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Οικονομίας του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) με τίτλο: “Αξιοποίωντας τη νέα βιομηχανική πολιτική της ΕΕ στην αναδιαμόρφωση του παραγωγικού μοντέλου της Ελλάδας”.

Αντικείμενο του policy brief είναι η διευρεύνηση και αξιολόγηση των πρόσφατων εξελίξεων της βιομηχανικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο την ανάδειξη του τρόπου με τον οποίο αυτές μπορούν να λειτουργήσουν ευεργετικά στον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζονται και αναλύονται επίσης κάποια βασικά σημεία του μάλλον κατακερματισμένου τοπίου πολιτικών και στρατηγικών που σχετίζονται με την ελληνική βιομηχανία, και χαρτογραφούνται ορισμένες μελλοντικές κατευθύνσεις που κρίνονται απαραίτητες ώστε η χώρα να μπορέσει να εκμεταλλευτεί το momentum της ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής προς όφελός της.

Η σχετική δημοσίευση του κειμένου είναι διαθέσιμη εδώ.

Το κείμενο είναι διαθέσιμο στα ελληνικά εδώ (για την αγγλική έκδοση πατήστε εδώ)

Share this Post: