Στοιχεία Έργου

AccelWater: Accelerating Water Circularity in Food and Beverage Industrial Areas around Europe

Το έργο στοχεύει στη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης γλυκού νερού στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, εισάγοντας τεχνολογίες παρακολούθησης και ελέγχου βασισμένες στην τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τεχνολογίες ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης του νερού. Ταυτόχρονα, σκοπός του έργου είναι η επίτευξη της βιωσιμότητας, μέσω τεχνολογιών ανάκτησης ενέργειας και διαχείρισης αποβλήτων, αναπτύσσοντας προϊόντα προστιθέμενης αξίας. Στο πλαίσιο του έργου, το ΕΒΕΟ συνεισφέρει στη χάραξη της στρατηγικής εκμετάλλευσης και εμπορευματοποίησης των τεχνολογικών εξελίξεων, των αποτελεσμάτων του έργου και των ανεπτυγμένων προϊόντων, οδηγώντας στην ταχεία υιοθέτηση των αναπτυγμένων λύσεων από άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο εδώ.

AccelWater: Accelerating Water Circularity in Food and Beverage Industrial Areas around Europe Avatar

Στοιχεία Έργου

Έναρξη: Νοέμβριος 2020

Λήξη: Νοέμβριος 2024

Χρηματοδότηση: Horizon 2020

ΥλοποίησηΚοινοπραξία 18 φορέων – ΣυντονισμόςAGENSO

Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου (για το ΕΒΕΟ): Α. Τσακανίκας

 

Συνεργάτες