Στοιχεία Έργου

Circular Flooring: Νew Products From Waste Pvc Flooring and Safe End-of-Life Treatment of Plasticisers

Το έργο στοχεύει στην καθιέρωση μιας διαδικασίας ανακύκλωσης πλαστικοποιημένου PVC από απορρίμματα προερχόμενα από επιδαπέδια πλακίδια. Στα προϊόντα PVC, μέχρι στιγμής έχουν επιτευχθεί ποσοστά ανακύκλωσης της τάξης του 20% περίπου, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό αποβλήτων από PVC εξακολουθεί να θάβεται ή να αποτεφρώνεται. Προκειμένου να αποφευχθεί η απώλεια πολύτιμων πόρων και οι αυξημένες εκπομπές CO₂ και άλλα περιβαλλοντικά βάρη της απόθεσης αποβλήτων, είναι απαραίτητο να εξεταστούν βρόγχοι ανακύκλωσης για διάφορες ροές υλικού, όπως για παράδειγμα επενδύσεις δαπέδων PVC.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου από την πλευρά του ΕΜΠ είναι ο καθηγητής Κ. Μαγουλάς από το Εργαστήριο Θερμοδυναμικής και Φαινομένων Μεταφοράς (ΕΘΦΜ).

Η συνεργαζόμενη ερευνητική ομάδα του ΕΒΕΟ ασχολείται με την εξέταση της οικονομικής βιωσιμότητας, καθώς και της δυνατότητας εμπορικής αξιοποίησης της διαδικασίας ανακύκλωσης και του ανακυκλωμένου PVC, αξιοποιώντας το μεθοδολογικό εργαλείο του Business Canvas.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ