Στοιχεία Έργου

European Biotechnology Innovation Systems

“European Biotechnology Innovation Systems (EBIS PROJECT, No: SOE1-CT98-1117)”, με επιστημονική υπεύθυνο την καθηγήτρια J. Senker (SPRU,University of Sussex), Commission of the European Union, DG Research, 1999-2000

Στοιχεία Έργου

Συνεργάτες