Στοιχεία Έργου

The Integration of Macroeconomic and S&T Policies for Growth, Employment and Technology

“The Integration of Macroeconomic and S& T Policies for Growth, Employment and Technology (MACROTEC PROJECT, No: HPSE-CT-1999-00014), με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή G.N. von Tunzelmann (SPRU, University of Sussex), Key Action Improving the Socio-economic Knowledge Base, Commission of the European Union, DG Research, 2000-2002

Στοιχεία Έργου

Συνεργάτες