Ανακοινώσεις

Νέο πρόγραμμα Εrasmus+ για ενεργειακές κοινότητες με συμμετοχή του ΕΒΕΟ

Το ΕΒΕΟ ΕΜΠ συμμετέχει ως partner organisation στο νέο πρόγραμμα Εrasmus+ για ενεργειακές κοινότητες  με τίτλο EU-NETS και ημερομηνία έναρξης από τις αρχές του 2022.

Το EU-NETS ασχολείται με το αναδυόμενο θέμα των Ενεργειακών Κοινοτήτων, με στόχο την ανάπτυξη μιας νέας διαδρομής κατάρτισης για στελέχη και επαγγελματίες που θα εργαστούν για τη δημιουργία, ανάπτυξη και διαχείριση αυτών των νέων οντοτήτων, που θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ενέργεια και το κλίμα . Προκειμένου να γίνει η μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία και να δημιουργηθεί μια πραγματική πολιτική για το κλίμα, είναι ζωτικής σημασίας να μετατραπεί το ενεργειακό σύστημα σε πλήρως βιώσιμο. Αυτή η μετάβαση είναι επίσης μια μεγάλη ευκαιρία για την επίτευξη του στόχου της ενεργειακής δημοκρατίας. Η Ενεργειακή Κοινότητα είναι μια κοινότητα χρηστών (ιδιωτικών, δημόσιων ή μεικτών) που βρίσκεται σε μια συγκεκριμένη περιοχή, στην οποία τελικοί χρήστες (πολίτες, επιχειρήσεις, δημόσια διοίκηση κ.λπ.), παράγοντες της αγοράς (εταιρείες κοινής ωφέλειας κ.λπ.), σχεδιαστές, σχεδιαστές και πολιτικοί παράγοντες συνεργάζονται ενεργά για την ανάπτυξη υψηλών επιπέδων «έξυπνου» ενεργειακού εφοδιασμού, ευνοώντας τη βελτιστοποίηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών και της τεχνολογικής καινοτομίας στην κατανεμημένη παραγωγή και επιτρέποντας τα μέτρα αποτελεσματικότητας της εφαρμογής, προκειμένου να αποκομιστούν οφέλη για την οικονομία, τη βιωσιμότητα και την ενεργειακή ασφάλεια. Η δημιουργία και η διαχείριση αυτών των κοινοτήτων θα απαιτήσει την ανάπτυξη νέων επαγγελματικών στελεχών που τα επόμενα χρόνια θα είναι υπεύθυνες για την καθοδήγηση του σχεδιασμού, της ανάπτυξης, της υλοποίησης και της διαχείρισης ενεργειακών προγραμμάτων για ολόκληρη την κοινότητα και θα καθοδηγούν τον στόχο της Κοινότητας για μείωση της κοινότητας ευρείες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Η λίστα συνεργαζόμενων οργανισμών από το εξωτερικό περιλαμβάνει την ιταλική ASSISTAL, το ισπανικό EnergyLab και το πανεπιστήμιο της Coruna.

Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα.

Share this Post: